Čtyřkolky

Půjčovné činní: 1 hodina: 500 Kč, 2 hodiny: 900 Kč, od 8:00h do 18:00h: 2200 Kč, Víkend od pátku 15:00h do pondělí 12:00h zaplatíte jen 3500 Kč 
           
Půjčovné se platí předem při přebírání čtyřkolky.                                                       
K řízení je potřeba mít řidičské oprávnění skupiny B
Naše čtyřkolky mají SPZ

 

Access Motor Tomahawk 400 Limited

 

Motor
359,3 ccm, 4 takt, 4 ventil, 1 válec, kapalinou chlazený, SOHC
Kompresní poměr
11,0
Výkon
14,6 kW / 7500 ot./min. – (23 kW off-road)
Maximální rychlost
95 km/h +
Karburátor
Mikuni BSR
Zapalování
C. D. I.
Převodovka
Nový sportovní variátor F. C. C.
Pohon nápravy
Řetězový
Celková délka
1825 mm
Celková šířka
1230 mm
Celková výška
1140 mm
Výška sedadla
800 mm
Rozvor
1270 mm
Světlá výška
230 mm
Zavěšení v předu
Nezávislá dvojitá ramena, olejové tlumiče G2, zdvih pružin 70 mm
Zavěšení v zadu
Spojené, olejový tlumič G2, zdvih pružiny 70 mm
Brzdy přední
2× 165 mm hydraulický disky
Brzdy zadní
220 mm hydraulický disk
Pneumatiky přední
AT 21×7– 10 (MAXXIS)
Pneumatiky zadní
AT 20×11– 9 (MAXXIS)
Palivová nádrž
15 litrů
Hmotnost
227 kg
Sedadlo
Pro 2 osoby

 

 


 

 

 


  

 
 

 

 

 


  

K zapůjčení jsou zapotřebí dva doklady totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas), třetí doklad k ověření adresy (SIPO, vyúčtování telefonu apod) a vratnou zálohu ve výši 10.000Kč.

Každá čtyřkolka je vybavena, motozámkem a přilbou. 
Přebírat čtyřkolku budete vždy s plnou nádrží a s dotočenou budete také vracet. 
Počet najetých kilometrů není omezen!
Na čtyřkolku Vám doporučujeme si vzít pevnou obuv, nepromokavou bundu a rukavice. 
Pro případ poškození nebo odcizení čtyřkolky není čtyřkolka pojištěna a nájemce hradí opravu čtyřkolky, popřípadě celou kupní cenu stroje.

 

Obchodní podmínky – Půjčovna:

Výtah ze všeobecných obchodních podmínek
1. Zájemce o nájem motocyklu musí být držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny, což musí před zahájením pronájmu doložit a jeho řidičské zkušenosti musí dostačovat k bezpečnému užívání předmětu nájmu.
2. K zapůjčení motocyklu jsou potřeba tyto doklady: občanský průkaz, řidičský průkaz, třetí doklad totožnosti (pas, rodný list), doklad pro ověření bydliště (bankovní výpis, faktura za telefon, elektriku, Sipo, inkaso a podob….), popřípadě další doklady a informace o nájemci dle uvážení pronajímatele.
3. Při zapůjčení motocyklu se skládá vratná kauce ve výši 10.000,– Kč a tato se v případě předání nepoškozeného motocyklu pronajímateli vrací klientovi zpět v plné výši.
4. Cena za nájem motocyklu je stanovena dle platného ceníku a je splatná v hotovosti při převzetí motocyklu do nájmu.
5. Při porušení povinnosti včasného vrácení předmětu nájmu se zavazuje nájemce zaplatit smluvní pokutu za pozdní vrácení předmětu ve výši 100% denního nájemného za každých započatých 24 hodin. Nedohodnou-li se nájemce s pronajímatelem jinak.
6. Zapůjčený motocykl smí využívat jen nájemce pouze obvyklým způsobem k obvyklému účelu a není oprávněn přenechat motocykl k užívání třetí osobě ve smlouvě neuvedené.
7. Řidič i spolujezdec jsou povinni při jízdě na motocyklu používat ochranné přilby a odpovídající oblečení, nepožívat před jízdou alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky a maximálně věnovat pozornost řízení vozidla a dodržovat pravidla silničního provozu. V případě porušení tohoto ustanovení bere na sebe veškeré povinnosti a odpovědnost z toho vyplývající.
8. Nájemce je povinen vždy o motocykl řádně pečovat a rovněž ho zabezpečit proti možné krádeži, či riziku vzniku škody jak na samotném motocyklu, tak i na způsobení škody ostatním účastníkům silničního provozu.
9. Nájemce není oprávněn provádět na motocyklu jakékoliv úpravy či opravy a není oprávněn motocykl užívat ke sportovním či závodním účelům, k jízdě na autodromech či jiných tratích určených k sportovním účelům.
10. Způsobí-li nájemce při užívaní na předmětu nájmu škodu, která vznikla řízením najatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog, při závodech všeho druhu a při soutěžích s rychlostní vložkou, při soukromých nebo testovacích jízdách na uzavřeném okruhu či při nepovoleném výjezdu do zahraničí, nebo došlo-li k odcizení vozidla, které nebylo řádně zajištěno, je tuto škodu povinen na výzvu pronajímatele uhradit v plné výši v penězích. Stejně tak i v případě, že vozidlo řídila osoba ve smlouvě neuvedená.
11. Počet najetých kilometrů není omezen.
12. Pohonné hmoty: vozidlo je nájemce povinen vrátit se stejným obsahem pohonných hmot v nádrži, s jakým bylo vozidlo převzato v okamžiku výpůjčky. V opačném případě je účtován sankční poplatek za dotankování pohonných hmot 100,– Kč a náhrada hmot podle aktuálních cen paliva.
13. Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, odcizení vozidla nebo jeho části, je nájemce povinen ihned ohlásit pronajímateli a Policii ČR.
14. Motocykl si můžete vyzvednout osobně na naší adrese, popřípadě Vám ho přistavíme po ČR kam si budete přát za manipulační poplatek 350,– Kč + 10,–Kč/km. Stejně tak i při vracení motocyklu.
15. Každý motocykl je vybaven motozámkem, motolékárničkou a přilbou, druhá přilba je k zapůjčení za poplatek 50Kč/den.
16. Pronajímatel si vyhrazuje právo individuálně měnit podmínky pro zapůjčení motocyklu k užívání, popřípadě požadovat i jiné záruky, popřípadě odmítnout předání předmětu nájmu zájemci o zapůjčení motocyklu.